10 de setembre 2015

Toni Hill i "Els amants d'Hiroshima"


En una ciutat que s'alça contra els poderosos hi ha secrets que continuen soterrats.
"El plantejament de les novel.les és macabre i sensacional, però la millor sorpresa és l'inspector Salgado."

            New York Times Book Review
usuari/s connectats