25 de setembre 2015

Els quaranta dies del Musa Dagh


Aquesta monumental novel.la coral, basada en els fets que van convertir els seus protagonistes en veritables herois, aporta llum a la tragèdia que va patir el poble armeni l'any 1915. La importància d'Els quaranta dies del Musa Dagh no rau només en el singular testimoni d'un genocidi deliberadament silenciat, sinó en la gran bellesa literària amb què va ser escrita l'obra.
Disponible a la planta 2 de la nostra biblioteca.usuari/s connectats