23 de setembre 2015

DualBooks: Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde


El doctor Jekyll descobreix una poció que permet el desdoblament de la personalitat en una part bona i una de dolenta. Quan se la beu, es converteix en Mr. Hyde, un home deformat que és capaç de cometre els crims més horrorosos. Jekyll arriba a no poder controlar les dues personalitats.
Disponible a la planta 2 de la nostra biblioteca.

usuari/s connectats