23 de setembre 2015

El Dr. Miquel Vilardell i la jubilació

Com en qualsevol altra etapa de la vida, la millor manera d'endinsar-se en la jubilació i gaudir-ne és preparant-s'hi a consciència i amb prou temps. Jubilar-se no és simplement deixar de treballar, ni tampoc retirar-se del món. La jubilació dóna pas a un període en el qual hauria de ser possible dur a terme projectes personals que ens resultin gratificants. 
El doctor Miquel Vilardell ofereix en aquesta obra pautes per afrontar adequadament la jubilació que són fruit de la seva llarga experiència com a docent i com a metge, i, sobretot, com a persona.
Construye tu futuro es troba disponible a la planta 2 de la biblioteca.

usuari/s connectats