20 de juliol 2015

Ens farem humans?


Ens farem humans? Aquesta és la pregunta clau que es planteja l'arqueòleg Eudald Carbonell, el qual no només s'interroga sobre el futur de l'Homo sapiens, sinó que també defineix una sèrie de reptes de cara a culminar el procés de socialització de l'espècie. 
El podeu trobar a les novetats de la planta 2 de la nostra biblioteca.usuari/s connectats