24 de març 2011

Tecnologías energéticas e impacto ambientalDonat el tema de l’actualitat més propera i davant la crisis de l’energia nuclear us recomanem el Llibre Tecnologías energéticas e impacto ambiental per tal d’adquirir un coneixement i una conscienciació  a les que com “éssers humans” tenim el dret i la obligació de poder arribar. 
Aquest llibre explica tot el relacionat amb l’Energia Nuclear, en aspectes de seguretat i explotació de les centrals, residus radiactius i els seus factors humans, però, també posa èmfasi en l’Energia No Nuclear com les energies renovables i també l’impacte que suposa sobre el Medi Ambient y els éssers vius.
usuari/s connectats