20 de juliol 2016

Reflexions sobre la transició energètica a Catalunya


La nostra vida quotidiana depèn totalment de l'accés a l'energia. Per un moment imaginem-nos que faríem un dia sense aigua calenta, sense electricitat, sense gasolina... Vista aquesta elevadíssima dependència, resulta paradoxal que no ens preocupi funcionar amb un model energètic que la mateixa Unió Europea qualifica d'obsolet. 
El segle XXI ha de ser el segle de la transformació del model energètic, perquè sense energia no hi ha vida de cap tipus...
Disponible a la planta 2 de la nostra biblioteca.
usuari/s connectats