26 de febrer 2016

Llibert Noguero Vallverdú "In memoriam"

Llibert Noguero Vallverdú (1920-2016) nascut a Barcelona, al si d'una família treballadora. Una part de la seva infantesa (1926-1931) la passà a França, on va conèixer un sistema educatiu basat en les idees de Rousseau, i va viure amb el lema "Liberté, égalité, fraternité", fets que marcaran la seva forma de viure.  
La seva data de naixement el fa entrar a la guerra civil espanyola, va participar en l'ofensiva republicana a la batalla de l'Ebre; en acabar la guerra, exiliat, va ingressar al camp de refugiats situat a Arles-sur-Tech, i gràcies als seus coneixements de la llengua francesa, va fer d'intèrpret acompanyant un tren de nens refugiats.usuari/s connectats