26 de novembre 2015

Catalunya romana, de Víctor Revilla

La història de la romanització a Catalunya ens demostra com moltes de les realitats actuals només es poden explicar si coneixem aquest passat. Així, fenòmens com ara el pes de Barcelona en l'estructuració del territori o els lligams que mantenim amb les terres ultrapirinenques, solament els podem comprendre si analitzem el paper de Catalunya dins de l'Imperi de Roma. 
L'origen d'aquest llibre, Catalunya romana, rau en la constatació de la manca d'una obra de síntesi actualitzada sobre la història de la Catalunya romana, absolutament imprescindible si tenim en compte els avenços de l'arqueologia i de la recerca al llarg de les dues darreres dècades.
Disponible a la planta 2 de la nostra biblioteca.
usuari/s connectats