05 d’octubre 2021

Delphine de Vigan: "Les gratituds"

 

Els llaços invisibles que defineixen les nostres relacions més íntimes amb el món i les persones.

"T’has demanat mai quantes vegades a la vida havies dit gràcies de debò? Un gràcies de veritat. L’expressió de la teva gratitud, del teu reconeixement, del teu deute." 

            Delphine de Vigan 

En aquesta novel·la, Delphine de Vigan escruta la intimitat i els llaços de lleialtat, fidelitat i afecte que devem a les persones que han format part de la nostra vida.


Amb la col.laboració de: 


usuari/s connectats