14 de març 2016

Rosa Regàs "Una llarga adolescència"

Les memòries d'adolescència de Rosa Regàs ens transporten a la crua postguerra barcelonina, on el republicanisme de la seva família va esdevenir tabú i les noves convencions socials anul.laven tota llibertat individual.
Uns anys en els quals la por, el fervor religiós i el maniqueisme moral marcaven la pauta de conducta de la societat i que van conformar, per negació, el caràcter d'una dona contestatària i inconformista que es va acabar rebel.lant.

"En els moments de lucidesa em preguntava, ¿Aquest món on he anat a parar, és aquell món ple d'atractius que em moria per descobrir?
¿El que em portaria a conèixer altres realitats, el mateix que m'obriria portes a altres coneixements que em farien lliure?"

Disponible a la planta 2 de la nostra biblioteca.
usuari/s connectats