09 de març 2016

"El secret de l'autoestima" per Antoni Bolinches


En un moment de plena maduresa i prestigi professional, el creador de la Teràpia Vital presenta la Teoria de la Seguretat Personal, que serveix de fonament al seu mètode terapèutic.
La principal idea-força que defensa El secret de l'autoestima és que, en la vida, "els bons moments són per gaudir i els dolents, per aprendre."
Disponible a la planta 2 de la nostra biblioteca.
usuari/s connectats