05 de maig 2015

Joaquim Molina i "La rosa entre els llops"


La rosa entre els llops és la primera novel.la de l'historiador Joaquim Molina, parteix d'un esdeveniment ocorregut a la població de Vall-de-roures l'any 1283. El pastor Joan del Mas és acusat d'un crim que no ha comès i es veu obligat a abandonar la seva llar per emprendre un estrany viatge durant el qual el seu drama personal s'entrellaçarà amb una de les grans epopeies de la història medieval catalana i europea, protagonitzada per qui es va convertir en el gran rei de la Mediterrània, Pere el Gran.
Es troba disponible a la planta 2 de la nostra biblioteca.
usuari/s connectats