02 de juny 2015

Fundació Bayt al-Thaqafa


La Fundació Bayt al-Thaqafa és una entitat sense ànim de lucre, un equip humà de més de 60 voluntaris i una vintena de professionals fan que sigui un punt de trobada entre cultures diferents: la catalana, l'espanyola, la del Magrib, la de l'Àfrica subsahariana, la del Sud-est Asiàtic i d'altres països àrabs o musulmans.


usuari/s connectats