12 de desembre 2014

Avui jugarem a relaxar-nos


Seguir el ritme accelerat que imposa la vida actual no és fàcil i sovint provoca estrès i ansietat, fins i tot en els nens i els adolescents. Cal que pares i mestres actuem per afavorir el seu benestar familiar i el seu rendiment escolar.
"Avui jugarem a relaxar-nos" ensenya els teus fills a relaxar-se, perquè estiguin més tranquils, dormin millor i se sentin més segurs.
El podeu trobar a les novetats de la planta 2 de la nostra biblioteca.


usuari/s connectats