05 de juny 2014

Dia mundial del Medi Ambient


S'entén per medi ambient l'entorn o suma total d'allò que ens envolta i que afecta i condiciona especialment les circumstàncies de vida de les persones o la societat en el seu conjunt.
Cuidem el nostre entorn.


usuari/s connectats